Material necessari per anar a buscar minerals

Català | Castellano | English

Material necessari per anar a buscar minerals
Material necessari per començar una col·lecció de minerals que ens haurà de permetre la identificació i classificació de les mostres que obtindrem en les nostres excursions.

Material necessari per anar a buscar minerals

En un principi el material necessari per començar una col·lecció de minerals ens haurà de permetre la identificació i classificació de les mostres que obtindrem en les nostres excursions. Bàsicament es tractarà del següent material:

Un bloc de notes i un llapis que utilitzarem per anotar la data, el lloc, i comentaris referents a la excursió i a les mostres de minerals que haguem trobat. Es recomanable numerar cada una de les mostres que trobem, així com fer una fitxa on indicarem de quin mineral es tracta i quines son les seves característiques més interessants.

Una lupa que utilitzarem per observar aquells detalls més petits facilitant-nos així la identificació dels minerals.

Per arribar al lloc on començarem la cerca dels minerals pot ser necessari la utilització d'un mapa i ocasionalment de una brúixola, tot i que es recomanable sobretot en les primeres sortides anar acompanyats per altres col·leccionistes experts que ja coneguin el lloc. L'equip que portem haurà de ser el més senzill possible, una motxilla plena pot ser molt pesada. Per a la recollida de les mostres necessitarem:

Paper de diari per embolicar els exemplars i així evitar que es deteriorin i es facin malbé.

Un martell de geòleg, o bé un martell i una escarpa o punxo, poden ser imprescindibles alhora de trencar la roca i obtindre les mostres de mineral que es volen recollir.

Unes ulleres protectores per protegir els ulls dels possibles esquitxos que es produeixen quan es trenquen les roques amb el martell.

Uns guants gruixuts per evitar ferides i talls a les mans al manipular les roques.

Una motxilla per carregar i portar totes les eines i les mostres de minerals que es trobin.

Categoria Roba i Calçat del directori

Si la recerca de mostres no es realitza a cel obert si no que es fa en una mina aleshores s'han de tenir presents certes consideracions. No anar-hi tot sol, sempre s'ha d'anar acompanyat, essent recomanable que algú no entri a la mina i es quedi fora esperant.

Les mines que no es troben en explotació pateixen deteriorament i en alguns casos hi pot haver un risc real d'enfonsament, extremar al màxim les precaucions.

Per la cerca de minerals dins una mina necessitarem les següents eines:

Un casc per protegir el cap de possibles enfonsaments, cops amb el sostre de la mina, etc.

Una llanterna serà imprescindible per poder-hi veure i poder avançar dins la foscor de la mina.

Una llum de casc pot permetre dur les mans lliures, demés de il·luminar sempre al davant just al punt cap on es dirigeix la mirada.