Minerals i fòssils, MineralTown.com

Minerals i fòssils, MineralTown.com
El món mineral i fòssil amb articles, fotos, videos, jocs, directori web, cercador i anuncis classificats gratis


Informació
 Fires de minerals 


Articles


Fotos
 Videos 


Directori


Anuncis classificats


Recursos
 Llibres 

 

Neteja de Minerals

Minerals i àcids que poden disoldre aquests minerals

La neteja dels minerals és una activitat comuna en molts dels col·leccionistes de minerals. Els minerals trobats en mines i pedreres moltes vegades solen estar o bé bruts o recoberts d'argiles o òxids que enlletgeixen l'espècimen. També és comú trobar minerals recoberts de capes o mineralitzacions de calcita, quars o altres que desitgem eliminar per a obtenir el mineral que realment ens interessa

El mètode adequat per a netejar dites minerals sol passar per submergir-los en algun tipus de solució liquida ja bé sigui simplement aigua clara o una barreja d'aigua i algun tipus d'àcid. En aquests casos cap tenir el compte la solubilitat dels minerals que es troben en l'espècimen que anem a netejar doncs aquells minerals solubles a aquest efecte de l'àcid acabaran desapareixent més o menys ràpidament.

A continuació trobarà una llista de minerals i dels àcids que són solubles, és a dir quins àcids poden dissoldre aquests minerals, el que significa que s'ha d'evitar el contacte del mineral amb aquests àcids llevat que el nostre objectiu sigui el d'eliminar aquest mineral.

Els àcids són perillosos poden danyar no tan sol per contacte sinó també per inhalació, les barreges amb altres substàncies també poden resultar nocives, la seva manipulació deu ser extremadament curosa i solament deu ser efectuada per persones adultes que sàpiguen el que estan fent.

Llista de Minerals

Adamita

Adularia

Anatasa

 

Anglesita

Antimonita

 

Apatit

 

Apofilita

  
 

Aragonit

 

Argent

Argentita

 

Arsenic

Atacamita

 

Auricalcita

  
 

Autunita

 

Atzurita

 

Barita

Beril

 

Bismutina

Biotita

 

Bornita

 
Calcedonia

Calcopirita

 

Calcita

 

Carnotita

 

Casiterita

Celestina

 

Cerusita

Cinabri

 

Coure

Colemanita

 

Crisocola

  
 

Crocoïta

 

Cuprita

 

Diamant

Diopsid

 

Distena

Dioptasa

 

Dolomita

 

Enargita

Epidota

 

Escolecita

Esfalerita

 

Estilbina

Estroncianita

 

Fluorita

Fosgenita

 

Galena

 

Greenockita

Guix

 

Hematites

Ferro

meteòric

 

Hemimorfita

 

Hornblenda

Ilmenita

 

Ilvaita

 

Lazulita

Linarita

 

Magnetita

Manganita

 

Malaquita

 

Marcassita

Meneghinita

 

Millerita

Mispiquel

 

Okenita

Oliví

 

Opal

Or

 

Ortosa

Quars

 

Pirita

Pirrotina

 

Piromorfita

 

Prehnita

 

Rodocrosita

Rodonita

 

Rutil

Sal Gema

 

Siderita

Siegenita

 

Smithsonita

Sofre

 

Talc

Tennantita

 

Tetraedrita

Topaci

 

Turmalina

Turquesa

 

Vanadinita

 

Vesuviana

  
 

Vivianita

 

Wolframita

  
 

Wulfenita

Lectura recomanada:

Netejant cristalls de quars
Netejant cristalls de quars