Mineraltown

Minerals de les escombreres de Bèlgica

Minerals de les escombreres de Bèlgica

Autor: Jean Dehaye

Contingut cortesia de : JDMineraux  http://www.jdmineraux.net/
Reproduction of text and photos prohibited without permission of author.


B√®lgica va ser un lloc fam√≥s per les mines de carb√≥ entre el final del segle XIX i 1970.(L'√ļltima va tancar el 1972) aquestes mines es trobaven en un eix que comen√ßa en el nord de Fran√ßa fins la frontera amb Alemanya, creuant la part de parla francesa de B√®lgica nomenada Balonia, de Mons a Lieja. Ha deixat en els camps moltes petites 'muntanyes', les famoses escombreres.

Des de fa ja uns anys, contaminat per alguns vells combatents de la micromineralogía - que Deu els beneeixi, recorro els munts d'escòria de la província de Hainaut (centre-sud de Bèlgica) i del nord de França en la recerca d'aquests "pedres" que la majoria de gent encara menyspreen... Recentment, el guarda al que li vaig mostrar el resultat de la meva recerca es va riure de mi:"I és per això pel que vostè ha treballat com un ximple tota la tarda??? Gens realment impressionant de fet... a primera vista... Però després de tallar, de netejar i d'altres cures "mediques, això em va donar 30 caixes incloent: quars "diamant", quars fumat, quars fumat biterminat, quars fumat "scepter", quars fumat "scepter" terminació en diamant, quars fantasma, guix, aragonit

Scepter quartz from a slag
Quars "scepter" d'una escombrera en Fontaine L'Evêque, Hainaut, Bèlgica. Mida = 3 mm

Quartz on red siderite
Quars sobre siderita vermella de Terril Rieu du Coeur, Quaregnon, Hainaut, Bèlgica. Mida = 9 mm

Quartz from Terril Rieu du Coeur
Quars de Terril Rieu du Coeur, Quaregnon, Hainaut, Bèlgica. Mida = 5 mm

Smoky quartz on siderite
Quars fumat sobre siderita, Terril St-Antoine, Boussu, Província d'Hainaut, Bèlgica. Mida = 5 mm

Smoky scepter quartz
Quars "scepter" fumat de l'escombrera Terril St-Antoine, Boussu, Província d'Hainaut, Bèlgica. Mida = 4 mm

Smoky scepter quartz
Quars "scepter" fumat de l'escombrera Terril St-Antoine, Boussu, Província d'Hainaut, Bèlgica. Mida = 4 mm

¡Amb una ampliació de 15X, l'espectacle ja és extraordinari! A diferència dels minerals de grandària gran que un pot mostrar i fer admirar amb oci, la micro mineralogia certament és un plaer més solitari - M'atreveixo a dir -!Però la varietat de descobriments (60 espècies enumerades en les escombreres) i la perfecció dels cristalls excedeix en gran amidada les possibilitats ofertes per el "macro", almenys en el meu país, a continuació un petit inventari de les meves troballes afortunades:

√ďXIDS: quars cristall de roca, quars "diamant", quars fumat, quars biterminat, quars fantasma, quars "sceptre", quars llet√≤s, calcedonia > Escombreres de Boussu, Elouges, Havr√©, Fl√©nu, Harchies Quaregnon, Bray, Anderlues

SULFURS: pirita, marcassita > Harchies, Havré, Tertre, Trivières, Morlanwelz

CARBONATS: calcita, calcita taronja, aragonit, ankerita, siderita, malaquita > Tertre, Boussu, Wallers (Fr) Quaregnon, Elouges, Morlanwelz

SULFATS: baritina, guix acicular, halotriquita > Havré, Boussu, Farciennes

HALOGENURS: salmiac > Gilly, Rieulay(Fr)

FOSFATS: vivianita, hidroxilapatit > Boussu, Wallers(Fr)

SILICATS: chamosita (varietat de clorita) > Wallers (Fr)

ELEMENTS: sofre > Farciennes, Rieulay(Fr)

Boussu > St-Antoine;Elouges > Ferrand;Quaregnon > Rieu du Coeur and Fief de Lambrechies; Flénu > Terril 17; Havré > Bois du Luc; Farciennes > Terril du Roton; Bray > Terrils du Levant de Mons;Trivières>Terril du Quesnoy;Anderlues>Terril 6; Morlanwelz>Terril Sainte-Henriette

Per a profunditzar en el tema, li recomano un excel¬∑lent articule del meu amic Pierre Housen del CGH (un dels "combatents" de primera l√≠nea), publicat a "Le Caillouteux" n¬į 107 (03-97);109 (05-97);111 (09-97);114 (12-97). VEURE P√ÄGINA DE CLUBS del meu lloc web : http://www.jdmineraux.net/

¡En conclusió, un pot afirmar que aquestes "muntanyes artificials" que són els nostres munts d'escòria segueixen sent llocs "privilegiats de recerca" per als micro mounters. Les seves superfícies són a vegades tan impressionants que els col·leccionistes encara no han aconseguit convertir-los en deserts mineralògics!

J.DEHAYE. Article publicat a Lithorama in 2000

Contingut per cortesia de :

JD Mineraux