Condicions generals";echo $dies[date("w")].", ".(date("j")).$mesos[date("n")]." del ".date(" Y");break;case 1:$COND="Condiciones generales";echo $dias[date("w")].", ".(date("j"))." de ".$meses[date("n")]." del ".date(" Y");break;case 2:$COND="Terms of use";echo date("l, F j, Y");break;}?>   

<?= $TITL;?>Minerals i fòssils, MineralTown
Col·leccionisme de minerals i fòssils amb articles sobre la formació de roques i minerals, escala mohs de la duresa mineral, identificació, fotos, videos, reportatges de fires de minerals, directori i anuncis classificats gratisMinerales y fósiles, MineralTown
Coleccionismo de minerales y fósiles con artículos sobre la formación de rocas y minerales, escala mohs de la dureza mineral, identificación, fotos, videos, reportajes de ferias de minerales, directorio y anuncios clasificadosMinerals and fossils, MineralTown
Rocks, minerals and fossils collecting information with articles on rock cycle, mohs scale of mineral hardness, identification, photos, videos, minerals show reports, directory and free classified ads

Minerals from Peru
Quartz, realgar, sphalerite, pyrite, galena, orpiment
Minerals from PeruMinerales del Perú
Cuarzo, realgar, esfalerita, pirita, galena, orpimente
Minerales del Perú

 ".EFGP." ";?>
<?= EFGP;?>


<?= EFG6;?>


 

|

<?= MSG2;?>

     

     

     

     

     

     

     

     


 
<?= TIT1;?>

 
<?= TIT2;?>

  54 or $ai=='' or $ai==15 or $ai==29) $ai=2;$res=@mysql_query("Select * from reports where reportid='".$ai."' and idioma='".$idioma."'");$row=@mysql_fetch_array($res);?>

 
<?= stripslashes($row['titol']);?>


 
".date("d/m/Y",$row["data"])." ".$row["titulo"].":
".substr($row["text"],0,150)." ...
";}?>


Mineral collecting videos
VIDEOS

<?= GAL4;?>

<?= GAL5;?>Mineral sites

redcoon – Más atractiva. Más rápida. Mejor.

 

 

".DESCN1."";}?>


<?= MARKET;?>
<?= EFG;?>

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 Libros de minerales

Links

2):?>Libros de minerales y fósilesMinerals and fossil collectors shop

SeedingUp | Digital Content Marketing


IT Certification

Links 1
Links 2          © 2003 - 2014 MineralTown.com, All rights reserved.